Workshop / Warsztat – Stridsvagn M/39 1:72 (IBG 72034)

Hello,

In the workshop, Swedish light tank Stridsvagn M/39 from IBG (72034), with some scratch. / 

Witam,

Na warsztacie, szwedzki czołg lekki Stridsvagn M/39 firmy IBG (72034), z kilkoma dodatkami własnymi.

The building process of IBG’s Stridsvagn M/39 is complete. It was a pleasure assembling it and I must admit I got over it rather quickly, without any major problems. The fitting of all the elements is very good. I simply had to replace the stock lights with my own design (plus the wiring) and could not resist adding spare tracks behind the vehicle – had to scratch built the attachment system. Finally, I used some masking tape to recreate leather stripes and buckles on vehicles tools.


Proces budowy modelu Stridsvagn M / 39 firmy IBG, zakończony. Z przyjemnością składałem model i przeszedłem ten etap dość szybko, bez większych problemów. Spasowanie elementów jest bardzo dobre. Musiałem zastąpić zestawowe lampy własnym projektem (razem z okablowaniem) i nie mogłem się oprzeć dodaniu zapasowych gąsienic na tyle pojazdu – musiałem stworzyć system mocowania od podstaw. Na koniec, z taśmy maskującej wykonałem skórzane paski i sprzączki na narzędziach.
Pora na malowanie!

A small update. The model is primed with Vallejo grey surface primer 74 601.


Mała aktualizacja. Na model został nałożony szary podkład firmy Vallejo numer 74 601.

Using Vallejo model air colours and an airbrush the base coat and camo pattern is added onto the model.


Używając farb model air firmy Vallejo oraz aerografu, na model został nałożoby kolor podstawowy oraz kamuflaż.

The end is close – with the model that is. First the filter for NATO tanks from AK. Using lighter colours of  oils from 502 Abteilung, I’ve highlighted some raised areas of the model and with the darker ones added some shades in nooks and crannies. This should bring some more life and variety to the model, especially in a 1:72 scale where the amount of reflected light is so small. The next step was adding a NATO camo wash from AK with a fine brush to emphasize the details. Finally some chipping was added where the crew would possibly utilize the vehicle the most and all of the equipment have been painted, together with tracks and wheels.


Koniec już blisko – oczywiście jeśli chodzi o model. Najpierw filtr NATO tanks od AK. Używając jasnych kolorów farb olejnych firmy 502 Abteilung, rozjaśniłem niektóre uwypuklone powierzchnie i analogicznie użyłem ciemniejszych kolorów aby podkreślić cienie w zakamarkach pojazdu. To powinno wnieść trochę życia i urozmaicenia do modelu, szczególnie w skali 1:72 gdzie ilość odbijanego światła jest bardzo mała. Kolejnym krokiem było dodanie wash-u NATO camo firmy AK aby podkreślić szczegóły. Na koniec naniesione zostały ślady eksploatacji i uszkodzenia w miejscach, gdzie załoga pojazdu najprawdopodobniej eksploatowała go najczęściej. Pomalowane zostały również narzędzia, gąsienice i koła.

Regards,

Jakx


Pozdrawiam,

Jakx

Dodaj komentarz