W I P – British tank crew 1:35 (Miniart 35078)

Today in the Workshop (Work In Progres – W I P) British tank crew from WW2 era, in 1:35 scale by Miniart (kit no. 35078). Once they are finished I’ll give my opinion about that set (for those interested) – at this time it’s hard to give a verdict.


Dziś w Warsztacie (Work In Progres – W I P) brytyjska załoga czołgu z okresu drugiej wojny światowej, w skali 1:35 od Miniart (zestaw nr 35078). Po ukończeniu, wydam opinię na temat tego zestawu (dla zainteresowanych) – w tej chwili trudno jest wydać werdykt.

Regards, / Pozdrawiam,

Jakx

Dodaj komentarz